REKLAMA
mycallBadania krajowego rynku turystycznego

Badania-krajowego-rynku-turystycznego

Raport z badania krajowego rynku turystycznego

 

Polska Organizacja Turystyczna zleciła firmie PBS Sp. z o.o. przeprowadzenie badania krajowego rynku turystycznego. Celem badania była segmentacja turystów krajowych. Badanie przeprowadzono w miesiącach czerwiec-lipiec 2014 r.

Badaniem objęto próbę tysiąca turystów krajowych w wieku 20 lat i więcej, pochodzących z gospodarstw domowych, których dochód netto per capita był na poziomie minimum 1 500 zł. Do badań wybrano osoby, które w ciągu 24 miesięcy brały udział w co najmniej 3 wyjazdach w celach turystycznych, a każdy z tych wyjazdów trwał przynajmniej 2 dni z jednym noclegiem poza miejscem stałego zamieszkania, celem tych wyjazdów były co najmniej 2 lokalizacje i minimum jeden z tych wyjazdów był wyjazdem krajowym. Wywiad został przeprowadzony metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview).

W wyniku przeprowadzonego badania, biorąc pod uwagę różnorodne oczekiwania wobec wyjazdu, strategie planowania wyjazdu a także podejmowane formy aktywności w jego trakcie, wyróżnione zostały cztery segmenty prezentujące odmienne postawy turystyczne: poszukiwacze relaksu (45%), rodzinni wczasowicze (25%), odkrywcy (19%), turyści all inclusive (11%).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który zamieszczony został poniżej.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fs.siteor.com/msport/article_attachments/attachments/61298/original/Badanie_krajowego_rynku_turystycznego.pdf?1407762917

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

Fot: freeimages.com

 

Zostaw komentarz