Bałtycki Port Nowych Technologii

Baltycki-Port-Nowych-Technologii

Energia dla przemysłu stoczniowego. Bałtycki Port Nowych Technologii ma najnowocześniejsze źródło zasilania

 

Bałtycki Port Nowych Technologii to innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który odradza przemysł stoczniowy na terenach dawnej Stoczni Gdynia. Dzięki działaniom PSSE, samorządu, agend rządowych firm pracuje tu prawie 3 tysiące osób i działa kilkadziesiąt firm. Jednym z ważnych elementów tych zmian jest uruchomiony właśnie przez ENERGA-Operator nowy Główny Punkt Zasilania (GPZ) Gdynia Stocznia.

PSSE w ciągu kilkunastu miesięcy stworzyła na terenie BPNT nowoczesne zaplecze dla firm, które kupiły części majątku stoczni – doki, hale, dźwigi, nabrzeża i suwnice. Przyciąga to kolejnych przedsiębiorców wdrażających nowoczesne technologie, wprowadzających innowacje i unowocześniania swoich wyrobów oraz usług.

– To miejsce, gdzie tworzone są nowoczesne produkty firm gospodarki morskiej, jeden z najciekawszych terenów przemysłowych w Polsce – podkreśla Teresa Kamińska, prezes PSSE sp. z o.o. – Tereny BPNT mają magiczną moc, tu skumulowała się dobra energia.

Na terenie BPNT pojawiły się głównie firmy z branży stoczniowej i jej pokrewnych – Stocznia Crist, Nauta, Energomontaż-Północ Gdynia, ale też spółki Hydromega czy HG Solutions. Niektóre z nich korzystają z przywilejów podatkowych dla firm strefowych, a wszystkie wspólnie tworzą nowoczesny ośrodek branży offshore. W 2013 roku zezwolenie strefowe uzyskała firma Hydromega, znana m.in. z produkcji prototypowych pojazdów dla wojska i służb ratowniczych oraz nowoczesnego modułowego wielopoziomowego parkingu. Dobrze czuje się tu też spółka Vistal, która na początku 2014 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Crist buduje kolejne warte 100-200 mln euro pływające konstrukcje do podnoszenia i stawiania wież wiatrowych siłowni energetycznych na morzu. Energomontaż zbudował nowoczesną halę produkcyjną. Kolejne firmy zmodernizowały swoje zaplecze produkcyjne.

Wysiłki branży stoczniowej docenia Janusz Lewandowski, komisarz Unii Europejskiej:

– Polski przemysł stoczniowy żyje i tylko w województwie pomorskim zatrudnia 30 tys. osób. Na Pomorzu działa 3,6 tys. małych i średnich firm z sektora stoczniowego, a w całym kraju 4,5 tys. – mówił podczas niedawnej wizyty w Trójmieście.

Firmy rozwijają się na terenie BPNT, bo mogą korzystać z tego, że PSSE zmodernizowała infrastrukturę tego miejsca – zbudowana została nowa sieć wodno – kanalizacyjna oraz deszczowa, zmodernizowana sieć energetyczna.

Razem z gminą Gdynia w niecały rok PSSE przygotowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu obecnie realizowany jest nowy układ drogowego, które usprawni dotarcie na tereny stoczniowe.

Rozwój firm na terenie BPNT nie byłby możliwy bez inwestycji ENERGI-Operator. Wybudowany przez spółkę Główny Punkt Zasilania (GPZ) zapewni bezpieczeństwo energetyczne na obszarze postoczniowym w Gdyni. Wcześniej dostawy energii na tym terenie nastręczały firmom sporych trudności, głównie ze względu na upadłość dotychczasowego zarządcy. Dziś, dzięki inwestycji ENERGI-Operator, podmioty działające na terenach BPNT zyskały pewność dostaw energii.

– ENERGA-Operator jest jednym z naszych najważniejszych partnerów, z którym współpracujemy przy rewitalizacji terenów dawnej Stoczni Gdynia. Dzięki jej zaangażowaniu udało nam się w bardzo krótkim czasie przeprowadzić cały proces inwestycyjny budowy nowego GPZ – mówi Teresa Kamińska, prezes zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. – To jedna z wielu inwestycji i rozwiązań realizowanych przez ENERGĘ, która jest wyrazem szczególnej troski o lokalną społeczność, lokalną gospodarkę, ale również rozwój całego regionu. Stacja energetyczna pozwoli bowiem działającym na terenie BPNT firmom myśleć o stabilnym rozwoju, tworzeniu nowych miejsc pracy, wprowadzaniu nowoczesnych technologii czy przyciąganiu nowych, interesujących partnerów biznesowych.

Nowy GPZ Gdynia Stocznia został wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania sterowania siecią, co wpisuje go w realizowany przez ENERGĘ-Operator program inteligentnych sieci. Ciekawostką jest, że względu na wysoki poziom wód gruntowych na terenie postoczniowym w Gdyni, nowy GPZ został wybudowany na specjalnych fundamentach w postaci wodoszczelnej wanny. ENERGA-Operator zadbała także o to, aby nowopowstała stacja była odporna na awarie, a energia mogła płynąć bez zakłóceń do wszystkich odbiorców.

Z powodzeniem działa też oddany do użytku na początku 2013 roku mający 9 tys. m. kw. budynek biurowy, dawna siedziba dyrekcji stoczni tzw. Akwarium. Jest wynajęty w ponad 90 procentach. Stał się zapleczem dla działających na terenie BPNT firm. Swoje siedziby mają tu też np. firmy z branży logistycznej. Ambicją zarządu PSSE jest, by swoje miejsce pracy znaleźli stoczniowi konstruktorzy rozproszeni teraz po różnych spółkach.

Obok w budynku nazywanym przez stoczniowców Pentagonem powstanie wkrótce nowoczesna prototypowania. To przedsięwzięcie to kolejny przykład wielostronnej współpracy, w której PSSE się specjalizuje. Prototypownia będzie bowiem stworzona w ramach wspólnego przedsięwzięcia z miastem Gdynia, a jednocześnie stanie się uzupełnieniem gdyńskiego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Budynek o powierzchni ok. 5 tys. m. kw. zostanie przebudowany tak, że ok. 3,5 tys. metrów zostanie przeznaczonych pod nowoczesną działalność produkcyjną.

– Chcemy, by BPNT przyciągał inwestorów również tym, że jest estetycznym i przyjemnym miejscem do pracy – mówi prezes Kamińska.

Służą temu m.in. konkursy architektoniczne, w których twórcy przedstawiają ciekawe rozwiązania związane z obszaru BPNT, w tym oryginalnego budynku starej ciepłowni, gdzie powstać może centrum rekreacyjno-sportowe z basenem, salami gimnastycznymi, czy ścianką wspinaczkową. W ubiegłym roku PSSE we współpracy z uczelniami zorganizowała dwa takie konkursy w międzynarodowym gronie.

Nie zapominajmy też, że Bałtycki Port Nowych Technologii oferuje przedsiębiorcom szereg korzyści wynikających z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w ramach zezwolenia wydawanego przez PSSE: pomoc publiczną w formie zwolnienia z podatku dochodowego, pomoc we wdrażaniu i transferze nowych technologii, usługi organizacyjne, informacyjne i konsultacyjne, a także usługi doradcze czy możliwość działania w klastrach.

PSSE prowadzi działania wspierające i organizujące nowoczesne szkolnictwo zawodowe

– Chcemy, żeby każda firma lokujące się na naszym terenie miała możliwość kształcenia potrzebnych pracowników. W tym celu trzeba stworzyć nowoczesne szkolnictwo zawodowe kształcące w systemie dualnym – mówi prezes PSSE.

Najważniejsze przedsięwzięcia na terenie BPNT

budowa nowej sieci wod – kan i deszczowej – nowa infrastruktura pozwoliła na rozwój terenów inwestycyjnych, inwestycja PSSE
modernizacja budynku biurowego Akwarium – stworzenie zaplecza biurowego
i konferencyjnego dla inwestorów, inwestycja PSSE
budowa nowego układu drogowego – rondo wjazdowe oraz sieć dróg ułatwia komunikację, oraz zapewnia bezpieczeństwo dla uczestników ruchu drogowego, inwestycja PSSE
przygotowanie sprzedaż terenów inwestycyjnych – likwidacja punktów kolizji, rozbiórki, pozyskanie nowych inwestorów – działania PSSE
budowa Głównego Punktu Zasilania (GPZ) – zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, nowa infrastruktura zwiększająca możliwość rozwoju obecnych i nowych firm, inwestycja ENERGA-Operator
promocja gospodarki morskiej, cykl konferencji, prezentacji inwestorów BPNT dla misji gospodarczych oraz uczniów i studentów pomorskich szkół i uczelni
debiut giełdowy firmy VISTAL – inwestora działającego w branży konstrukcji stalowych, w tym rynku offshore. VISTAL oddał również do użytku nową halę produkcyjną
budowa nowych jednostek typu „Jack – up vessel” przez stocznię CRIST, innowacyjne jednostki do montażu wież wiatrowych, wartości ok. 200 mln euro
oddanie do użytku nowej hali produkcyjnej firmy HG Solutions, norweskiego inwestora,
z branży osprzętu elektrycznego dla gospodarki morskiej
nowe produkty firmy Hydromega, polskiej firmy, inwestora PSSE, budowa serii pojazdów bezzałogowych dla służb ratunkowych i wojska. Hydromega rozpoczyna również produkcję systemu parkingów wielopoziomowych konstrukcji stalowej.
nowa hala produkcyjna firmy Energomontaż – Północ Gdynia, zwiększająca możliwości rozwoju spółki, działającej również w rynku offshore
gruntowna modernizacja hali produkcyjnej firmy GAFAKO, przystosowanej do tzw. czystego montażu
modernizacja hali produkcyjnej firmy ELCEN, produkującej geowłókninę
budowa nowych jednostek przez SR NAUTA, w tym statku badawczego dla potrzeb Uniwersytetu Gdańskiego
dziesiątki firm, w tym mocno reprezentowana branża logistyczna w budynku

***

Stacja „Gdynia Stocznia” – stacja w wodoszczelnej wannie

GPZ „Gdynia Stocznia” wybudowany został w celu zasilenia terenów po byłej Stoczni Gdynia. Jest to obiekt zdalnie sterowany. Zajmuje 6 razy mniej miejsca niż tradycyjna stacja i jest bezobsługowy. Przy budowie zastosowano beton wodoszczelny do wykonania specjalnego fundamentu w postaci wanny. Do budowy zużyto 24,5 t stali.

Całkowity koszt budowy GPZ-u „Gdynia Stocznia” wyniósł prawie 18 mln zł.

 

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony infoWire.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz