REKLAMA
mycallCentrum Studiów Polarnych w Sosnowcu

Centrum-Studiow-Polarnych-w-Sosnowcu

Studia polarne w Sosnowcu-nowe możliwości polsko-norweskiej współpracy

Zarówno Norwegia, jak i Polska przywiązują ogromną wagę do międzynarodowej i bilateralnej współpracy w Arktyce. Nowo otwarte Centrum Studiów Polarnych stanowi ważny punkt na mapie tej współpracy, a w ramach funduszy norweskich realizowany jest program ‚Polsko-Norweska Współpraca Badawcza’ i w nim aż 12 polsko-norweskich projektów polarnych!

Centrum Studiów Polarnych
Centrum Studiów Polarnych w Sosnowcu powstało pod koniec ub. roku, a od tego roku akademickiego prowadzi nabór na studia. W uroczystościach inauguracyjnych 7 listopada br. uczestniczył Ambasador Norwegii Karsten Klepsvik.

Celem działalności Centrum Studiów Polarnych jest prowadzenie badań środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki na poziomie światowym, a także kształcenie młodej kadry naukowej na doktoranckich Interdyscyplinarnych Studiach Polarnych (ISP).

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Warto wiedzieć, że w ramach finansowania z funduszy norweskich prowadzony jest Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza – największa dwustronna współpraca badawcza w Europie, a prawdopodobnie również na świecie!

Na przestrzeni ostatnich 10 lat, tj. od 2004 roku wsparcie w Polsce uzyskało 126 projektów na łączną kwotę w wys. ponad 85 mln euro.

Obszary wsparcia w ramach tego programu to: środowisko, zmiany klimatyczne (w tym badania polarne), zdrowie, nauki społeczne, równouprawnienie oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Program obsluguje również udział kobiet naukowców w naukach technicznych.

Polskim operatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współpracujące przy opracowywaniu i wdrażaniu programu z norweską Radą ds. Badań Naukowych (Research Council of Norway).

Badania polarne
Ważnym obszarem wsparcia w ramach tego programu są badania polarne. Polsko-norweska współpraca badawcza w Arktyce układa się znakomicie. W latach 2004-2014 zainwestowano ogółem ponad 12,8 mln euro w dwanaście polarnych projektów badawczych. Wszystkie te projekty to polsko-norweskie partnerstwa, zadzierzgnięte i prowadzone przez najlepsze instytucje badawcze obu krajów.

Finansowane z tego programu badania polarne wzmacniają potencjał badawczy i stymulują długoterminową współpracę w tym regionie między Norwegią a Polską.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Polsce
fot: freeimages.com

Zostaw komentarz