REKLAMA
mycallDoskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji – fundusze norweskie

Doskonalenie-zawodowe-kadry-stolecznej-policji-fundusze-norweskie

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

 

Projekt: Rozwój zasobów ludzkich

Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji w zakresie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi

Projekt edukacyjny polskiej policji, zrealizowany przez Komendę Stołeczną Policji przy udziale Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, był przedsięwzięciem nowatorskim, gwarantującym rozwój zawodowy funkcjonariuszy i pracowników policji. Po raz pierwszy tak duża grupa policyjnych fachowców uzyskała możliwość zdobycia wykształcenia podyplomowego i doskonalącego w zakresie zarządzania.

Przedmiotem projektu była realizacja w roku akademickim 2008/09 studiów podyplomowych z zarządzania organizacją oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, a także kursu doskonalącego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, skierowanych do ponad 600 funkcjonariuszy i pracowników policji.

Nowatorskie podejście do realizacji tych zadań polegało na stworzeniu, przy pomocy kadry naukowej uczelni, specjalistycznych programów kształcenia zapewniających nie tylko profesjonalne przygotowanie, ale także uwzględniających specyfikę organizacji, jaką jest policja. Nie bez znaczenia jest też fakt, że realizacja przedmiotowych studiów i kursu w oparciu o lokalne środowisko akademickie służyła pogłębieniu pozytywnych relacji i podniesieniu prestiżu zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników służb policyjnych. Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników policji w zakresie projektu jest inwestycją w kadry służb policyjnych, służącą podniesieniu profesjonalizmu i zwiększeniu efektywności działań policji.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Zostaw komentarz