REKLAMA
mycallInteraktywne warsztaty poszerzających wiedzę na temat prawa

Interaktywne-warsztaty-poszerzajacych-wiedze-na-temat-prawa

Poznawanie prawa może być fajne

2 grudnia 2014 r. uczniowie warszawskiego XXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Koprenika mieli okazję do spędzenia dnia w szkole w niecodzienny sposób. Zamiast w tradycyjnych zajęciach lekcyjnych wzięli udział w interaktywnych warsztatach poszerzających wiedzę na temat prawa.

Brak właściwej edukacji prawnej ludzi młodych przynosi negatywne skutki dla społeczeństwa, jak i dla ich samych. Nie zdając sobie sprawy z przysługujących praw, chroniących dobra każdego człowieka, osoby młode, które padają ofiarami przestępstw lub gdy są ich świadkami, często nie potrafią właściwie zareagować i nie wiedzą gdzie szukać pomocy. Nieznajomość prawa prowadzi również do sytuacji, w których młodzież, myśląc w kategoriach „jestem dzieckiem, więc jestem bezkarny”, dopuszcza się czynów stojących w sprzeczności z prawem, często wywołujących konsekwencje dla ich dalszego życia.

Mając na względzie wyżej wymienione problemy, Ministerstwo Sprawiedliwości za jeden z głównych celów stawia sobie właściwą edukację prawną młodzieży oraz zaznajomienie jej z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W podejmowanych działaniach pomocną dłonią służą fundusze norweskie, których wsparcie umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych warsztatów adresowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Odbiorcami warsztatów, przeprowadzanych przez wykwalifikowaną kadrę prawników, pedagogów i psychologów, będzie około dziesięciu tysięcy uczniów ze 150 szkół gimnazjalnych i 150 szkół ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do programu. Prowadzone interaktywnie zajęcia mają na celu przedstawienie rzeczywistych problemów, z którymi na swojej drodze mogą się spotkać młodzi ludzie. W czasie warsztatów stosowane są nowatorskie metody mobilizujące uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Wykorzystywane są scenki, quizy, symulacje rozprawy sądowej, podczas których uczniowie wcielają się w role sędziego, prokuratora, pokrzywdzonego, pełnomocnika, oskarżonego, świadka. Podczas zajęć, każdy ich uczestnik otrzymuje pakiet edukacyjny w wersji papierowej i elektronicznej.

Warsztaty przeprowadzone w liceum im. Kopernika miały szczególny charakter. Podczas spotkania z młodzieżą obecni byli Ambasador Królestwa Norwegii – Karsten Klepsvik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Agnieszka Dąbrowiecka oraz Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji, a także przedstawiciele mediów.

Polska i Norwegia współpracują ze sobą od dłuższego czasu. Efektem tego jest nasz projekt. Aby system prawny funkcjonował właściwie, konieczne jest kształcenie całego społeczeństwa. To wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, ale także dla innych państw –podkreślił Ambasador Królestwa Norwegii.

Lekcje organizowane w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” zostały współfinansowane ze środków funduszy norweskiech. Szkoły biorące udział w projekcie są zwolnione od wszelkich opłat.

Źródło: materiały pochodzą ze strony : eog.gov.pl
fot: eog.gov.pl

Zostaw komentarz