Jak posiadanie partnera wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne

Jak-posiadanie-partnera-wplywa-na-zdrowie-fizyczne-i-psychiczne

Psycholog bada, czy posiadanie partnera wpływa na zdrowie

 

Jak posiadanie partnera wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, sprawdzić chce badaczka z Poznania. Psycholog bada też przy okazji, czy na zdrowie wpływają np. takie czynniki, jak poziom kompetencji społecznych.

„W ramach naszych badań będziemy m.in. dokonywać porównań międzykulturowych w zakresie zdrowia psychicznego oraz fizycznego młodych dorosłych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej” – wyjaśnia PAP dr Katarzyna Adamczyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która badania realizuje wspólnie z prof. Chrisem Segrinem z The University of Arizona (USA). Badaczka dodaje, że na razie zdecydowana większość badań na ten temat prowadzona była na próbach amerykańskich. Naukowcy zastanawiają się, czy wyniki badań przeprowadzonych w USA można generalizować na inne kraje.

„Silne pozytywne wartościowanie tradycyjnych form życia małżeńskiego (heteroseksualne małżeństwo z dziećmi), mniejsza akceptacja alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego oraz relatywnie niskie wskaźniki rozwodów w Polsce w porównaniu z Stanami Zjednoczonymi Ameryki pozwalają przypuszczać, iż owa specyfika kulturowa znajdzie swe odzwierciedlenie w poziomie zdrowia psychicznego i fizycznego osób należących do różnych kategorii statusów relacji w obu tych krajach” – zaznacza psycholog z UAM.

Dr Adamczyk informuje, że na razie zdecydowana większość badań wskazuje, iż zaangażowanie w intymne relacje, a w szczególności w relacje o charakterze małżeńskim, stanowi ważny czynnik przyczyniający się do wyższego dobrostanu. „I tak np. u osób zaangażowanych w intymne relacje odnotowuje się niższy wskaźnik śmiertelności, depresji, a także mniej psychologicznych i fizycznych problemów zdrowotnych w porównaniu z osobami posiadającymi słabszą sieć społeczną” – mówi badaczka. Dodaje, że z kolei u osób żyjących w pojedynkę obserwuje się np. wyższy wskaźnik depresji, lęku, zaburzeń nastroju oraz problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. „Jednak zależność między zdrowiem psychicznym a statusem relacji nie jest wcale tak oczywista, gdyż nie bez znaczenia jest to, z kim porównujemy osoby żyjące w pojedynkę (np. z osobami zadowolonymi czy niezadowolonymi ze swoich związków) oraz czy osoba żyjąc w pojedynkę wybiera życie bez partnera czy też brak partnera jest niezależny od danej osoby” – zwraca uwagę badaczka.

Dlatego psycholog wraz z zespołem będzie chciała w swoich badaniach dogłębnie zbadać zadowolenie z życia u singli i osób w związkach. Naukowcy chcą też w swoich badaniach odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kompetencje społeczne młodych dorosłych mają związek z ich zdrowiem psychicznym i fizycznym. „Jak pokazują bowiem wcześniejsze badania, deficyty w zakresie kompetencji interpersonalnych mogą przyczyniać się do lęku oraz przedłużającego się stresu w sytuacjach umawiania się na randki i nawiązywania kontaktów z płcią przeciwną. W konsekwencji może to ograniczać zdolność do nawiązywania i utrzymywania intymnych relacji oraz przyczyniać się do uczucia samotności” – komentuje dr Adamczyk.

Badania będą prowadzone na tych samych osobach trzykrotnie w ciągu trzech lat. Porównywane będą osoby reprezentujące różny stopień zaangażowania w relację. „W naszych badaniach będziemy stosować kwestionariusze w wersji online i tą drogą będziemy zachęcać młodych dorosłych (w wieku 20-40 lat) do udziału w badaniu i elektronicznego wypełnienia ankiet mierzących różne aspekty zdrowia psychicznego i fizycznego” – informuje psycholog.

Projekt „Posiadanie versus brak partnera życiowego a zdrowie psychiczne i fizyczne młodych dorosłych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki: Badania longitudinalne” dr Adamczyk i prof. Chris Segrin realizują w ramach grantu z programu OPUS NCN. Badania zaczynają się w tym roku.

Źródło: PAP Nauka w Polsce | www.naukawpolsce.pap.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz