Konferencja nt. Zmian Klimatycznych i Technologii

Premier Norwegii Jens Stoltenberg będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji nt. Zmian Klimatycznych i Technologii, jaka odbędzie się w Bergen w terminie 27-28. maja 2009 r. Program konferencji skupi się na wychwytywaniu i przechowywaniu dwutlenku węgla (CCS – carbon capture and storage) – technologii, która może okazać się kluczowa dla świata, jeśli ma zostać osiągnięta konieczna redukcja globalnych emisji gazów cieplarnianych.   

Norwegia ma nadzieję, że zostanie osiągnięty globalny consensus w sprawie organiczenia wzrostu globalnych średnich temperatur do poziomu o maksymalnie 2 stopnie C w porównaniu z przed-industrialnymi poziomami. Aby osiągnąć ten cel, należy ograniczyć globalne emisje gazów cieplarnianych o 50-85% do roku 2050.

„- Zamiana społeczeństwa w takie, które można będzie nazwać społeczeństwem niskiej emisji dwutlenku węgla („low-carbon society”) będzie wymagała poważnych badań oraz intensyfikacji wysiłków na rzecz odnawialnych źródeł energii i wydajności energii”, powiedział Premier Stoltenberg.

Jednakże ocenia się, że nadal można realnie oczekiwać, iż pokłady naturalnych paliw, włącznie ze złożami węgla, będą służyły ludzkości jeszcze przez wiele dekad. Dlatego też Premier Stoltenberg wierzy, że technologia CCS odegra ważną rolę w redukcji emisji gazów, powstałych przy produkcji energii. Właśnie takie gazy odpowiadają w największym stopniu za globalne zmiany klimatyczne.

Kluczowa technologia

CCS jest technologią wychwytywania i przechowywania CO2 z zakładów, pracujących na bazie węgla i gazu oraz z tych gałęzi przemysłu i od tych konsumentów paliw ze złóż podziemnych, którzy odpowiadają za intesywną emisję tego gazu. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych (IPSS – Intergovernmental Panel on Climate Change) ustalił, że poza działaniami na rzecz poprawy wydajności energi, technologia ta daje podstawy, aby uważać ją za mającą największy potencjał w redukcji globalnych emisji gazów cieplarnianych.

Sama technologia CCS mogłaby zredukować takie emisje o ok. 20%, dlatego też będzie tak ważnym narzędziem w wysiłkach na rzecz zapobiegania antropogenicznym zmianom klimatycznym.

CCS ważnym punktem programu w przygotowaniach do konferencji w Kopenhadze

Odnotowuje się duże zainteresowanie konferencją w Bergen. Jak dotąd potwierdzili w niej swój udział ministrowie z 15. krajów.

Dyskusje w Bergen będą ważnym przyczynkiem zarówno do Konferencji ONZ nt. Zmian Klimatycznych, jaka odbędzie się w grudniu 2009 r. w Kopenhadze, jak i do innych międzynarodowych spotkań, np. szczytu G8 w 2010 r.

Norwegia stara się, aby idee w dziedzinie technologii CCS, jakie będą wypracowane w czasie konferencji w Bergen, stały się inspiracją dla porozumienia w Kopenhadze.

CCS na większą skalę

Począwszy od 1996 roku, firmie StatoilHydro udalo się wychwycić i przechować ponad 10 millionów ton  CO2 na polu naftowym Sleipner  na Morzu Północnym.

Obecnie przechowuje się  rocznie 1 mln ton CO2 w formacji geologicznej Utsira ok. 1000 m poniżej dna morskiego. Odpowiada to emisji z 300 000 aut!

Rezerwuar Utsira obsługowany jest przez Norwegów i międzynarodowych naukowców. Jest on współfinanoswany przez Unię.

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Norwegii w Warszawie (amb-norwegia.pl)
Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz