REKLAMA
mycallKULTURA+ wieloletni program

KULTURA-wieloletni-program

Program Wieloletni KULTURA+

 

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA+ jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów.

Program KULTURA+ składa się z dwóch Priorytetów:

Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, zarządzanego przez Instytut Książki w Krakowie. W ramach Priorytetu wspierany jest remont, przebudowa, rozbudowa i budowa budynków bibliotek w małych gminach. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie: http://www.bibliotekaplus.pl/

Priorytetu „Digitalizacja”, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Priorytet „Digitalizacja” ma na celu poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego, poprzez digitalizację zbiorów i rozbudowę pracowni digitalizacyjnych. Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie: http://www.nina.gov.pl/

uchwała nr 176/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”

załącznik do uchwały (tekst Programu)

W grudniu 2011 roku na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego został przedstawiony Radzie Ministrów projekt zmiany uchwały, mający m.in. na celu dostosowanie podziału planowanych wydatków w harmonogramie na poszczególne lata Programu do przewidywanego zapotrzebowania. 30 grudnia 2011 roku Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały nr 238/2011 aktualizację Programu Wieloletniego Kultura+.

tekst uchwały nr 238/2011 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Kultura+”.

Rozpoczęła się druga edycja Programu Wieloletniego KULTURA +, priorytet Digitalizacja

Do 11 maja 2012 państwowe i samorządowe instytucje kultury, Archiwa Państwowe oraz instytucje filmowe mogą składać wnioski do kolejnej edycji uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA +, priorytet Digitalizacja. Budżet Priorytetu na rok 2012 wynosi 18 mln złotych.

Narodowy Instytut Audiowizualny jako Operator Priorytetu ogłosił drugą edycję konkursu na projekty związane z digitalizacją zasobów kultury i dziedzictwa narodowego, przechowywaniem zasobów i ich udostępnianiem oraz tworzeniem infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych. W konkursie, zgodnie z regulaminem, udział wziąć mogą państwowe i samorządowe instytucje kultury, Archiwa Państwowe oraz instytucje filmowe. Termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 roku. Budżet priorytetu Digitalizacja na rok 2012 wynosi 18 mln złotych.

Głównym celem Priorytetu jest digitalizacja zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu m.in. w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, kolekcji zabytków czy wortali audiowizualnych. Priorytet zakłada poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe zasady aplikowania do Priorytetu oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są na www.nina.gov.pl.

W ubiegłorocznej w procedurze konkursowej wyłonionych zostało 39 projektów digitalizacyjnych oraz inwestycyjnych na łączną kwotę 21,5 mln zł. W ramach pierwszej edycji stworzono 19 nowych pracowni digitalizacyjnych oraz do tej pory zdigitalizowano ponad milion obiektów.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony mkidn.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz