Odpis standardowy w Norwegii – Standardradrag (VIDEO)

Odpis standardowy to odpis, który można wybrać spośród innych przysługujących odpisów. Wynosi on 10 % dochodów ze stosunku pracy, jednak kwota ta nie może przekroczyć 40 000 NOK. Do przychodu zaś zalicza się wynagrodzenie brutto oraz inne dodatki, które podlegają opodatkowaniu takie jak: świadczenia rzeczowe czy bonusy pieniężne.

Otrzymuje się poniższe odliczenia:
– Kwota wolna od podatku (personfradrag) – odpis standardowy przy obliczaniu podatku;
– Koszty uzyskania przychodu (minstefradrag) – oblicza się z przychodu ze stosunku pracy

Uprawniona do odpisu wpłata do kasy publicznej lub prywatnej emerytalnej (odciągane przez pracodawcę) czy uprawniona do odpisu część składki na związki zawodowe, należą do rzeczy, które również można odpisać.

W przypadku, gdy dana osoba przebywa na terenie Norwegii przez cały rok podatkowy, to otrzyma ona pełny odpis kosztów uzyskania przychodu wraz z całkowitą kwotą wolną od podatku. Jeśli jednak ktoś przebywał w Norwegii tylko przez jakąś część roku podatkowego, to odpisy muszą zostać zredukowane w stosunku do długości pobytu. Odbywa się to w następujący sposób: jeśli dana osoba przebywała na terenie Norwegii od 3 do 4 miesięcy, to odpisy będą stanowiły 4/12 pełnego odpisu.

Odpis standardowy dla pracowników zagranicznych nie jest zależny okresu pobytu. W przypadku, gdy współmałżonek także może skorzystać z tego rodzaju odpisu, wówczas należy wybrać tę samą formę rozliczenia.

Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz