Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu – program

Ograniczenie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu-program

Lista projektów po ocenie formalnej w ramach programu „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”

 

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 92 projektów, zgłoszonych do Programu „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu”, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczno-techniczna prowadzona przez niezależnych ekspertów w oparciu o kartę oceny z zakresu ochrony zdrowia oraz finansów i zarządzania, stanowiących jeden z załączników do Ogłoszenia o naborze w Programie.

Po zakończeniu oceny merytoryczno-technicznej wszystkich 92 wniosków, Operator Programu prześle każdemu z wnioskodawców pismo informujące o liczbie punktów przyznanych przez ekspertów. Następnie rozpocznie się procedura odwoławcza od wyników oceny merytoryczno-technicznej, a po jej zakończeniu zostanie opublikowana lista rankingowa projektów, która ostatecznie zostanie przekazana pod obrady Komitetu ds. Wyboru Projektów, który zatwierdzi projekty wybrane do dofinansowania.

Lista jest dostępna na stronie Operatora Programu

Program „Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu” jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony eog.gov.pl

Fot: freeimages.com

 

Zostaw komentarz