REKLAMA
mycallPolsko-norweskie konsultacje w Warszawie

Polsko-norweskie-konsultacje-w-Warszawie

Norwegia jest naszym silnym partnerem, czego dowodem były dzisiejsze udane rozmowy premier Ewy Kopacz z premier Norwegii Erną Solberg, podczas jej pierwszej wizyty w Polsce – zaznaczyła wiceminister Henryka Mościcka-Dendys w rozmowie z norweskim ministrem ds. EOG i UE Vidarem Helgesenem.

Rozmowy z wiceminister Mościcką-Dendys dotyczyły przede wszystkim relacji polsko-norweskich, szczególnie negocjacji nad kształtem nowej transzy funduszy norweskich na lata 2015-20. – Chcemy, by fundusze norweskie nadal przyczyniały się do wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego państw UE. Jesteśmy przekonani, że w ramach współpracy należałoby ująć także projekty państw w szerszym zakresie, włączając także Ukrainę, Mołdawię i Gruzję – powiedział minister Helgesen.

Ministrowie rozważali możliwości wspólnych działań w ramach już istniejących inicjatyw europejskich, w tym Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji oraz Partnerstwa Wschodniego. Wiceminister Mościcka-Dendys zaznaczyła, że społeczeństwo ukraińskie potrzebuje stabilizacji i pozytywnych zmian utwierdzających je w proeuropejskim wyborze.

Ministrowie rozmawiali też o dobrej współpracy handlowej, w tym wysokiej pozycji Polski w imporcie produktów morskich z Norwegii oraz prac nad dalszą liberalizacją rynku w ramach EOG. Wiceminister Mościcka-Dendys poruszyła też kwestię współpracy polskich służb konsularnych z norweskimi służbami ds. opieki nad rodziną i dziećmi, w celu ułatwienia dostępu do spraw toczących się wobec obywateli polskich.

Minister Vidar Helgesen spotkał się również z sekretarzem stanu Rafałem Trzaskowskim. Rozmowa dotyczyła polityki energetycznej i wyzwań stojących przed instytucjami europejskimi w nadchodzącej kadencji. – Polska docenia znaczenie Norwegii jako ważnego partnera we współpracy w zakresie energetyki. Obecna sytuacja międzynarodowa spowodowała, że temat bezpieczeństwa energetycznego jest szeroko dyskutowany. Podejmowanie wspólnych działań w wymiarze regionalnym może stanowić cenny wkład w budowę bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych państw – zaznaczył wiceminister Trzaskowski.

Źródło: materiały pochodzą ze strony: msz.gov.pl
fot: msz.gov.pl

Zostaw komentarz