Powrót okrętu ORP Czajka (VIDEO)

ORP-CzajkaPo czterech miesiącach działań pod flagą NATO, niszczyciel min ORP Czajka powróci do macierzystego portu w Gdyni. Okręt zakończył działania w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG-1). Uczestniczył m. in. w bojowej operacji przeciwminowej w Kanale Angielskim oraz w międzynarodowych ćwiczeniach na Morzu Północnym.

Niszczyciel min ORP Czajka rozpoczął służbę w Stałym Zespole Sił Obrony Przeciwminowej NATO (SNMCMG1) 17 stycznia br. Z Portu Wojennego w Gdyni wraz Zespołem wyszedł 21 stycznia i obrał kurs na zachód Europy. Pierwszym ćwiczeniem okrętu była walka z wodą i pożarami na okręcie w niemieckim Morskim Centrum Walki o Żywotność Okrętu w Neustadt. Po przejściu na Morze Północne, okręt wziął udział w bojowej operacji poszukiwania i niszczenia pozostałości po II wojnie światowej Beneficial Cooperation. W jej trakcie zidentyfikował i zniszczył bombę lotniczą o masie ponad 100 kilogramów ładunku materiału wybuchowego, która zalegała na głębokości około 30 metrów na wodach Kanału Angielskiego.

Po przejściu do belgijskiego portu Zeebrugge załoga okrętu przeszła kolejne dwutygodniowe ćwiczenie z obrony własnego okrętu i Zespołu podczas postoju w porcie i pobytu w morzu. Następnie okręt przeszedł do Irlandii, gdzie wraz z siłami morskimi tego kraju ćwiczono współpracę pomiędzy okrętami NATO (SNMCMG1) i Partnerstwa dla Pokoju (Irlandia). Epizody związane z komunikacją, manewrowaniem w szykach i ratowaniem życia na morzu zorganizowano w oparciu o specjalny symulator w bazie irlandzkiej Marynarki Wojennej. Po przejściu do Wielkiej Brytanii załoga okrętu rozpoczęła przygotowania do największego międzynarodowego ćwiczenia NATO w tej części Europy Joint Warrior. W jego trakcie zgodnie ze scenariuszem okręt wykonywał zadania przewidziane dla sił przeciwminowych w rejonie symulowanego konfliktu morskiego. Po zakończeniu dwutygodniowego ćwiczenia na Morzu Północnym, okręt wszedł do Belfastu gdzie z końcem kwietnia załoga oficjalnie zakończyła swoją służbę pod flagą NATO w ramach Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej – Grupa 1.

Zakończona właśnie misja ORP Czajka zaznacza dziesiąty udział polskich niszczycieli min w składzie natowskiego Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej. ORP Czajka” (nr burtowy 624) jest niszczycielem min wchodzącym w skład 13. Dywizjonu Trałowców 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Jednostka przeznaczona jest do działań z zakresu obrony przeciwminowej. Główne jej zadanie polega na odnajdywaniu w toni wodnej, identyfikowaniu i bezpiecznym neutralizowaniu wybuchowych pozostałości po czasach morskich konfliktów I i II wojny światowej. Po przebytej na przełomie wieku modernizacji okręt otrzymał nowe możliwości walki z zagrożeniem minowym przy zachowaniu dotychczasowych zdolności trałowca. Może więc przeprowadzać większe okręty i jednostki o znaczeniu strategicznym przez zagrożone minami akweny. Okręt wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych manewrach sił obrony przeciwminowej Sojuszu, m.in. Baltops, Blue Game, Squadex, Open Spirit, OpLat, OpLit, OpEst, Noble Mariner, a także prowadził operacje niszczenia zatopionych torped bojowych z okresu II wojny światowej. Okrętem dowodzi kpt. mar. Piotr Pasztelan.

SNMCMG-1 to najdłużej działający z czterech natowskich stałych zespołów okrętowych (15 maja br. minie 40 lat od jego powstania). Zadaniem zespołu jest utrzymanie bezpieczeństwa żeglugi poprzez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych. W ten sposób tworzy on morski system obrony określany mianem Tarczy Przeciwminowej dla Europy. Siły te mogą być także skierowane do wsparcia operacji antypirackich, antyterrorystycznych, poszukiwawczoratowniczych oraz humanitarnych. Poprzez swoją stałą obecność na akwenach europejskich okrętu Zespołu demonstrują także determinację państw NATO do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa żeglugi w tej części Europy. Państwa Sojuszu kierują do tego zespołu swoje jednostki na zasadach rotacji.

W trakcie pobytu w Zespole okręty prowadzą ciągłe szkolenie i zgrywanie załóg utrzymując wysoką zdolność do działań. Wykonują operacje obrony przeciwminowej, w tym przede wszystkim wytyczają bezpieczne tory wodne, poszukują i niszczą miny morskie oraz inne obiekty zagrażające bezpiecznej żegludze. Od 17 stycznia 2013 roku Zespołem dowodzi polski oficer – komandor porucznik Piotr Sikora, a okrętem flagowym jest polski okręt dowodzenia ORP Kontradmirał Xawery Czernicki. To drugie w ciągu trzech lat tak zaszczytne wyróżnienie dla polskiej Marynarki Wojennej. Po raz pierwszy Polacy dowodzili SNMCMG1 w 2010 roku i byli wtedy pierwszym spośród nowoprzyjętych do NATO po 1999 roku krajów Europy, któremu dowództwo komponentu morskiego powierzyło tę wymagającą rolę. W pierwszej połowie roku obok ORP Czajka w skład Stałego Zespołu Obrony Przeciwminowej NATO- Grupa 1 wchodziły: okręt flagowy ORP Kontradmirał Xawery Czernicki., niszczyciele min BNS Bellis (Belgia), HNLMS Urk (Holandia), FGS Weilheim (Niemcy) oraz HNOMS Hinnoey, (Norwegia).

Działania ORP Czajka w SNMCMG1 w 2013 roku.
Udział w operacji bojowej u wybrzeży Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii Beneficial Cooperation;
Udział w ćwiczeniu międzynarodowym Joint Warrior największe natowskie tegoroczne ćwiczenie w Europie.

Artykuł pochodzi z serwisu Publikuj.org, kliknij tutaj aby go zobaczyć.

Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz