Rozliczenie podatkowe w Norwegii (VIDEO)

Termin składania deklaracji

Każde zeznanie podatkowe powinno być dostarczone do Urzędu do 31 kwietnia. W przypadku, gdy nie zostanie ono złożone w terminie, urząd podatkowy sam nas rozliczy według posiadanych informacji. Jeśli chcemy przedłużyć termin składania zeznania, można napisać prośbę do lokalnego urzędu podatkowego. Ponadto prawo norweskie dopuszcza korekty zeznań do 3 lat wstecz.

Niezbędne dokumenty

Do zeznania należy dołączyć:
1.Lonns- og trekkoppgave – dokument wydawany przez pracodawcę (lub pracodawców jeśli było ich więcej), informujący o norweskich zarobkach w rozliczanym roku podatkowym
2.Selvangivelse – (formularz zeznania podatkowego) wystawiany jest przez urząd podatkowy i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Norwegii.
3.Arsoppgave – dokument wydawany przez bank, informujący o stanie konta w Norwegii na dzień
31 grudnia rozliczanego roku podatkowego.

Urząd podatkowy wysyła również kody, pozwalające na rozliczenie się drogą elektroniczną.

Czas oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku

Termin złożenia zeznania nie ma wpływu na termin rozliczenia podatkowego. Może to nastąpić w czerwcu bądź październiku. Rozliczenie z Centralnego Urzędu Podatkowego d/s Cudzoziemców wysyłane jest z reguły w październiku, ale dość powszechnie niestety zdarzają się nawet kilkumiesięczne opóźnienia. W przypadku składania korekty, okres oczekiwania wynosi 6 miesięcy.

Zwrot podatkowy przesyłany jest przez Norweski Urząd Podatkowy na konto norweskie klienta, bądź też w postaci czeku wystawionego na jego nazwisko.

Każdy podatnik może dodatkowo starać się o drugą klasę podatkową (Skatteklasse 2), o ile samotnie wychowuje dziecko (dzieci) do 18 r. życia lub współmałżonek zarobił w rozliczanym roku kwotę mniejszą niż odpowiadającą 60 000 NOK w 2009 i 37 361 NOK w 2010 oraz 39 012 NOK w 2011.

Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz