Rozstrzyganie sporów w Norwegii

Rozstrzyganie-sporow-w-Norwegii

Windykacja należności. Rozstrzyganie sporów.

Windykacja należności regulowana jest przez ustawę – Inkassoloven z 1988. Firmy windykacyjne muszę być zarejesrowane w rejestrze prowadzonym przze Finansową Władzę Nadzorczą – Finanstilsynet.

Pierwszym etapem procedury jest wysłanie, 14 dni po dacie zapadalności, powiadomienia
o istniejacym długu powiekszonym o tzw. purregebyr (59 NOK w 2009 r.). Jeśli dłużnik nie reaguje w ciągu 14 dni, wierzyciel lub wynajęta firma windykacyjna wysyła ponownie prośbę
o płatność Betalingsoppfordring dodając ustawowe odsetki, których wartość podwaja się jeśli zobowiązanie nie zostanie spłacone w ciągu 28 dni.

Prośba o płatność może zostać ponowiona dając kolejne 14 dni na spłatę długu z odsetkami.

Po tym czasie brak reakcji ze strony dłużnika upoważnia do ostrzeżnia
o możliwości rozpoczęcia prawnej egzekucji długu. List z ostrzeżeniem daje dłużnikowi kolejne 14 dni na spłatę długu wraz z odsetkami.

Kwestia niezaspokojonego roszczenia może zostać skierowana do organu pojednawczego – Forliksråd w gminie, gdzie dłużnik ma siedzibę.

Rejestr firm windykacyjnych w Norwegii można znaleźć na stronie instytucji nadzorującej działalność instytucji finansowych Finanstilsynet.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w Norwegii odbywa sie na podstawie ustawy o arbitrażu z 14 maja 2004 r. Instytut Arbitrażu i Rozstrzygania Sporów przy Izbie Gospodarczej w Oslo jest organem, który zajmuje się krajowymi i międznarodowymi spornymi gospodarczymi, handlowymi, z zakresu żeglugi oraz przemysłu off-shore/on-shore.

Źródło: materiały pochodzą ze strony : Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com

Zostaw komentarz