Samorządowy Lider Zarządzania: Razem dla rozwoju – koniec konkursu

Samorzadowy-Lider-Zarzadzania

Znamy laureatów konkursu Samorządowy Lider Zarządzania: „Razem dla rozwoju”

16 grudnia 2015 r. zakończyła się druga edycja konkursu Samorządowy Lider Zarządzania: „Razem dla rozwoju”.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu predefiniowanego „Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Programu Regionalnego, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Projekt realizują wspólnie: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (norw. KS) w ścisłej współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Do konkurs zgłoszono 27 wniosków, z czego 12 zostało zakwalifikowanych do ścisłego finału. Spośród nich 6 zostało nagrodzonych tytułem Samorządowy Lider Zarządzania 2015: Razem dla rozwoju, a 6 kolejnych wyróżniono za specjalne osiągnięcia.

Tematyka II edycji konkursu w roku 2015 dotyczyła metod i narzędzi współdziałania jednostek samorządu terytorialnego oraz ich współpracy z podmiotami z innych sektorów: społecznego, gospodarczego i naukowego.

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej. Najciekawsze rozwiązania będą szeroko promowane wśród jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z innych sektorów służąc upowszechnianiu wiedzy o dostępnych i sprawdzonych metodach oraz narzędziach współpracy. Opisy doświadczeń samorządów we współpracy wzbogacą i pozwolą zilustrować przykładami przygotowywany w ramach projektu predefiniowanego „Model współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej”. Stosowanie Modelu jako drogowskazu oraz praktycznej podpowiedzi ma pomóc samorządom w podnoszeniu jakości współpracy w partnerstwach, które już się zawiązały – bez względu na ich formę organizacyjno-prawną, oraz w inicjowaniu takiej współpracy wśród nowych podmiotów.

Więcej informacji o laureatach i wyróżnionych – na stronie Związku Miast Polskich.

Wywiadu z Kierownikiem Projektu w Polskim Radiu 24 podsumowującego cele i wyniki konkursu można posłuchać na stronie Polskiego Radia 24.

Źródło: eog.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz