REKLAMA
mycallAll posts tagged dzikie wysypiska

  • Czy udało się rozwiązać problem dzikich wysypisk

    Problem z odpadami komunalnymi   Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie…