All posts tagged gaz

  • Obciążenia podatkowe wydobycia gazu łupkowego

    Debata publiczna w Polsce na temat obciążenia podatkowego wydobycia gazu łupkowego pomijała ważne aspekty, jak…