REKLAMA
mycall


All posts tagged Katarzyna Kucewicz

  • Polacy i ich noworoczne postanowienia

    Tylko co dwudziesty Polak dotrzymuje noworocznych postanowień Polacy chętnie robią noworoczne postanowienia, ale nie są…