All posts tagged staż

  • Czy Polacy korzystają z praktyk i stażów

    Praktyki i staże szansą dla młodych. Pozytywnie ocenia je ponad 70 proc. studentów   Letnie…