Czynności notarialne w Norwegii

Czynnosci-notarialne-w-Norwegii

Poświadczenie własnoręczności podpisu, udzielenie pełnomocnictwa

 

Osoby przebywające w Norwegii, które chcą poświadczyć własnoręczność podpisu lub udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu, np. do zakupu samochodu, wymeldowania, korzystania z konta bankowego, zawarcia umów (w tym także umów darowizny), nie przenoszących własności nieruchomości, etc., mogą to zrobić podpisując tekst dokumentu przed konsulem. W tym celu trzeba stawić się osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo.

Należy przedstawić dowód tożsamości, tj. polski paszport lub dowód osobisty oraz dokument na którym na nastąpić poświadczenie podpisu lub uprzednio sporządzone pismo dotyczące udzielenia pełnomocnictwa. Podpis należy złożyć przed konsulem. Opłata za poświadczenie własnoręczności podpisu wynosi 274 NOK. Opłatę wnosi się gotówką w kasie urzędu.

Osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa, a nie mogą zjawić się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo osobiście mogą także poświadczyć własnoręczność podpisu przed norweskim notariuszem – Notarius Publicus oraz zaopatrzyć ten dokument w klauzulę Apostille.

Uwaga – konsul nie poświadczy własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.).

Pełnomocnictwo dotyczące nieruchomości

Pełnomocnictwa dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości (działki budowlane, budynki, mieszkania stanowiące odrębną nieruchomość), książeczek oszczędnościowych i wkładów bankowych znajdujących się w Polsce, a także upoważnienia i oświadczenia dotyczące innych spraw cywilno-prawnych należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

Uwaga – konsul nie poświadczy własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.).

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz