Faktura w Norwegii oraz podatek od towarów i usług (VIDEO)

Podatek od towarów i usług (VAT) to podatek od zakupu końcowego odbiorcy towary, czy usługi. Głównym celem jest obliczenie podatku od wartości dodanej w obrocie towarowym.

Osoby prowadzące działalność objęte są obowiązkiem podatkowym., jeśli obrót przewyższa kwotę 50 tysięcy koron w ciągu roku.

Od początku roku 2005 stawka tego podatku wynosi 25 %, a wyjątkiem są jedynie artykuły spożywcze i napoje – 14 %, oraz transport osób – 8 %.

W trakcie trwania łańcucha obrotu, podatek naliczany jest na każdym jego etapie. Oznacza to, że zanim produkt trafi do odbiorcy, to kilka razy jest opodatkowany, ponieważ robi to wielu pośredników tj. fabryka, hurtownicy itp. Końcowym podatkiem jest doliczenie przez sklep VAT-u do ceny detalicznej. Na każdym z etapów łańcucha produkcji musi zostać doliczony podatek w wysokości 25 %. W praktyce więc każdy płaci podatek od wartości dodanej, która powstaje przy jego własnej części w tym „łańcuchu”.

Podatek naliczony to ten od wartości dodanej, który dodawany jest do ceny w przypadku podlegającego podatkowi towaru czy usługi. Kupujący zarejestrowany jako płatnik VAT-u może wpisać tę kwotę do odliczenia w swoim zeznaniu podatkowym.

Numer organizacyjny (odpowiednik polskiego Regonu) sprzedawcy oraz litery “MVA” powinny znaleźć się na dokumencie sprzedaży. Jeśli brakuje tych danych na zapłaconej fakturze, kupujący, który prowadzi działalność gospodarczą, musi liczyć się z tym, że jego odliczenia naliczonego podatku VAT nie zostaną uznane.

Płatność podatku VAT

10 kwietnia: 1 termin VAT (styczeń, luty)
10 czerwca: 2 termin VAT (marzec, kwiecień)
10 sierpnia: 3 termin VAT (maj, czerwiec)
10 października: 4 termin VAT (lipiec, sierpień)
10 grudnia: 5 termin VAT (wrzesień, październik.)
10 lutego: 6 termin VAT (listopad, grudzień)

Faktura – co powinna zawierać ?

Ważne jest, aby każda faktura zawierała swój numer, który powinien znajdować się w jej górnej części. Faktury powinny być numerowane kolejno.

Każda faktura musi zawierać numer organizacyjny przedsiębiorstwa, które sprzedaje usługę czy towar.  W przypadku gdy jest ono również płatnikiem VAT, na końcu nr musi znajdować się oznaczenie MVA.

Bardzo ważna jest zamieszczenie daty jej wystawienia, gdyż informuje o okresie, którego faktura dotyczy.

Data płatności – potrzebna, by zarządzać przepływami pieniężnymi (Cash flow), należy kontrolować terminy i sumy wpłat, oraz wysyłać upomnienia w przypadku niedotrzymania terminu.

Na fakturze muszą znajdować się dane sprzedawcy usługi czy towaru. Jest to bardzo ważną informacją, pokazuje kto fakturę wystawił. Ponadto konieczne są też dane klienta, które są drugą stroną transakcji wymiany.

Numery kont bankowych, gdyż ważne jest to, by klient wiedział gdzie wpłacać należności.
I wreszcie – opis usługi lub towaru. Jest to bardzo ważne, by szczegółowo opisać daną usługę, gdyż unikamy wtedy niepotrzebnych nieporozumień.

Podsumowując dobrze wystawiona faktura jest skarbem dla firmy – w przypadku kontroli urzędu podatkowego jest to pierwsze kryterium uczciwości firmy.

Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz