Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Miedzynarodowy-Kongres-Morski-w-Szczecinie

3. Międzynarodowy Kongres Morski już w czerwcu w Szczecinie

 

W dniach 10-12 czerwca 2015 roku Szczecin przekształci się w europejskie centrum gospodarki morskiej. Odbędzie się 3. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego, w którym wezmą udział przedstawiciele polskiej i europejskiej gospodarki morskiej. Swój przyjazd do Szczecina zapowiedziało już wielu ważnych, międzynarodowych gości.

Szczecin odwiedzą światowej klasy specjaliści

Swoją obecność na Kongresie zapowiedzieli już m.in.:

Markku Mylly – Dyrektor Wykonawczy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego,
Isabelle Ryckbost – Sekretarz Generalna Europejskiej Organizacji Portów Morskich,
Kurt Bodewig – koordynator I Korytarza Bałtyk-Adriatyk,
Lars Robert Pedersen – Sekretarz Generalny Międzynarodowej Rady Morskiej i Bałtyku – BIMCO
Fred Kenney – pierwszy zastępca Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Chester D. Hooper – członek delegacji amerykańskiej do Komisji ONZ do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) opracowującej Reguły Rotterdamskie.

Program poszerzony o nowy blok tematyczny

W tegorocznym programie Kongresu http://kongres-morski.pl/program/ znalazły się m.in. kwestie dotyczące inteligentnych specjalizacji morskich, energetyki odnawialnej, transportowej dostępności rzek, rybołówstwa, ochrony środowiska, rewitalizacji gospodarczej terenów nadwodnych oraz nowych uwarunkowań funkcjonowania transportu morskiego i przemysłu stoczniowego.

Prelekcje odbędą się w ramach 5 bloków tematycznych:

Blok 1 – Gospodarka morska – wyzwania i szanse rozwoju

Blok 2 – Gospodarka morska – badania, nauka i rozwój

Blok 3 – Wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego

Blok 4 – Ekologia i bezpieczeństwo na morzu

Blok 5 – Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w świetle polityki klimatycznej UE

Polacy, Niemcy i Czesi będą debatować o Odrze

Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi, będzie odbywająca się po raz drugi Debata Odrzańska pt. „Odra szlakiem rozwoju”, w której udział wezmą oprócz polskich, również niemieccy, czescy i słowaccy przedstawiciele życia gospodarczego i politycznego. Podczas spotkania zostaną poruszone takie kwestie jak:

przywrócenie transportu śródlądowego – jego znaczenie dla rozwoju gospodarczego północnej i północnozachodniej Polski, wschodnich Niemiec oraz Czech.
Północ – południe jako kierunek intensywnego rozwoju nie tylko Moraw, Śląska, ale też portów ujścia Odry i całego środkowoeuropejskiego multimodalnego korytarza transportowego, a poprzez autostradę morską rozwój Świnoujskiego Terminala Promowego i połączeń ze Skandynawią.
Integracja społeczna i gospodarcza obszarów pogranicza.
Wspólny lobbing za koncepcją budowy kanału Dunaj – Odra – Łaba i jego pierwszego odcinka od Ostravy do Kędzierzyna Koźla.
Odtworzenie, zgodnie z decyzjami Rządu RP, Odrzańskiej Drogi Wodnej jako elementu pozwalającego na powrót Czech do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Po raz kolejny spotkają się też młodzi

Młodzi oceanem możliwości – pod takim hasłem w dniach 9-10 czerwca 2015 r. odbędzie się
3. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych – wydarzenie towarzyszące Kongresowi Morskiemu. Społeczność akademicka z Polski i Europy będzie dyskutować podczas spotkań i debat podzielonych na 3 panele tematyczne:

Przemysł gospodarki morskiej,
Transport − technologia, bezpieczeństwo, ekologia,
Gospodarka morska − badania, nauka rozwój

W debatach wezmą również udział Prezesi Zarządów dużych firm związanych z branżą morską oraz reprezentanci władz wyższych uczelni.

Kongres przynosi efekty

Minęły trzy lata od kiedy narodziła się idea organizacji Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie. Od tego momentu odbyły się dwie udane edycje Kongresu. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy, politycy i naukowcy. Od podstaw została zbudowana platforma dla międzynarodowej współpracy branży morskiej i forum do dyskusji dla szeroko pojętej gospodarki morskiej. Nasza inicjatywa została dostrzeżona przez krajowe i międzynarodowe władze
i instytucje. Na stałe też wpisała się w kalendarz wydarzeń branży morskiej.
W tym czasie dwukrotnie przekazaliśmy na ręce władz kraju i regionu wnioski i postulaty wypracowane przez uczestników Kongresu. Spotykaliśmy się w Sejmie RP. W listopadzie ubiegłego roku Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Dorota Pyć poinformowała, że większość wniosków i postulatów jest realizowana lub w trakcie realizacji przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej. Efektem tego, jest wpisanie Międzynarodowego Kongresu Morskiego przez ministerstwo, jako jednego z wydarzeń w trakcie Polskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego, która rozpocznie się w lipcu 2015 r. Wnioski i postulaty, wypracowane przez twórców i uczestników Kongresu, znalazły się również w rządowej Uchwale
w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Jedną z kluczowych propozycji przedstawionych w przekazanej przez nas publikacji była kwestia wypracowania doktryny morskiej państwa polskiego. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Rada Ministrów w dniu 17 marca 2015 roku przyjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.

Informacje praktyczne

Gdzie odbędzie się 3. Międzynarodowy Kongres Morski ?

Rejestracja, wykłady inauguracyjne oraz debaty plenarne w dniu pierwszym i drugim odbędą się w Filharmonii Szczecińskiej.

Prelekcje w ramach bloków tematycznych odbędą się w Hotelu Radisson BLU.

Jak zapisać się na Kongres?

By wziąć udział w Kongresie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie http://kongres-morski.pl/rejestracja/

Ile kosztuje udział w Kongresie?

Koszt udziału jednej osoby w Kongresie to 369 zł brutto.

Pracownicy naukowi otrzymują rabat 50 %. Koszt ich udziału w Kongresie to 184,50 zł brutto.

Po wpłaceniu opłaty rejestracyjnej uczestnik otrzymuje fakturę.

Opłata rejestracyjna pokrywa udział we wszystkich debatach, wykładach i prelekcjach, przerwy lunchowe i obiadowe oraz udział w bankiecie.

Co dzieje się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego?

Po wypełnieniu formularza otrzymują Państwo na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z danymi do dokonania opłaty rejestracyjnej. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymują Państwo mailowe potwierdzenie udziału w Kongresie stanowiące bilet wstępu na Kongres. Potwierdzenie będzie wymieniane pierwszego dnia Kongresu na indywidualny identyfikator. Identyfikator umożliwia poruszanie się po terenie całego Kongresu, udział w debatach, warsztatach, prelekcjach i wieczornym bankiecie.

Identyfikator jest przepustką na teren Kongresu i przez cały czas trwania Kongresu należy mieć go przy sobie.

Jaka jest planowana liczba uczestników?

Planowana liczba uczestników Kongresu to ok. 1000 osób.

Kto może wziąć udział w Kongresie?

Kongres kierowany jest do szeroko pojętej branży morskiej – armatorów, stoczni, przedsiębiorców związanych z gospodarką morską, naukowców, samorządowców, władz krajowych i europejskich, przedstawicieli europejskich i międzynarodowych organizacji morskich.

Kongres z założenia ma być miejscem dyskusji praktyków, dlatego większość naszych prelegentów stanowią osoby bezpośrednio związane z gospodarką morską poprzez swoją pracę. Doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że uczestnikami naszego Kongresu są w większości reprezentanci szczebla zarządzającego – Menadżerowie, Dyrektorzy, Prezesi Zarządu.

Więcej na temat Kongresu Morskiego na stronie http://kongres-morski.pl/

 

Źródło: copenhagen.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz