Norweskie i polskie klimaty

Norweskie-i-polskie-klimaty

W cztery dni po wizycie w Polsce ministra środowiska Szwecji, minister Jan Szyszko gościł 30 i 31 marca Panią Helen Bjornoy, ministra środowiska w rządzie Norwegii. I tym razem w czasie spotkań roboczych jednym z najżywiej dyskutowanych problemów były sposoby i metody przeciwdziałania zmianom klimatycznym na świecie.

Na piątkowej (30 marca b.r.) konferencji prasowej szefowie resortów środowiska Norwegii i Polski, którzy uzgadniali plan dalszej współpracy w ochronie środowiska stwierdzili, że polityka klimatyczna i energetyczna są w tej chwili dla przyszłości świata kluczowe. Prof. J. Szyszko poinformował, że z tego względu obydwa państwa prowadzą działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, również sekwestracji węgla.

W naszym kraju są już opracowywane takie technologie – powiedziała H. Bjornoy – które będą ograniczały emisję dwutlenku węgla. Chcemy aby te technologie sprzyjały redukcji CO2 również na całym świecie.

Członkini rządu Norwegii – jednego z najbogatszych krajów świata stwierdziła też, że w jej rozumieniu ochrona środowiska to solidarność globalna. A zamożność jej kraju nakłada na współczesnych Norwegów odpowiedzialność etyczną i moralną za zarządzanie bogactwami, które stały się ich udziałem. Powinno się je wykorzystywać tak aby starczyły dla przyszłych pokoleń i – na ile to możliwe – w skali całego świata.

Te słowa H, Bjornoy – przez wiele lat pastora Kościoła Norweskiego – nie są dyplomatyczną retoryką. One znajdują pokrycie w faktach. Otóż to właśnie Norwegia wraz z Islandią i Liechtensteinem utworzyły Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Dla nowych krajów UE, w tym także Polski te instrumenty finansowe stanowią znaczące źródło bezzwrotnej pomocy, która została zaplanowana na lata 2004 – 2009 m. innymi w ochronie środowiska. Naszemu krajowi przyznano 533 mln EURO.

Podczas tzw. I naboru, który miał miejsce w okresie 5 września- 30 listopada 2005, złożono w sumie 692 wnioski, na kwotę 628 mln EURO. Komitet Sterujący z Brukseli – z uwagi na roczną alokację – rekomendował tylko 98 wniosków na łączna kwotę 75 mln EURO. Natomiast z 681 wniosków, zakwalifikowanych na dzień 30 marca jak na razie tylko siedem otrzymało tzw. promesę dofinansowania z Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Od 2 stycznia b.r. rozpoczął się II nabór wniosków o dofinansowanie z wymienionych mechanizmów, który ma się zakończyć 16 kwietnia.

Minister Jan Szyszko poinformował, że także na bazie tych instrumentów finansowych Norwegia i Polska będą realizowały wspólne projekty pilotażowe, których celem będzie m. in. ograniczenie zmian klimatycznych, w tym również sekwestracja węgla.

Przedmiotem dwudniowego spotkania roboczego spotkania ministrów środowiska Norwegii i Polski były również Dyrektywa REACH – ograniczająca zanieczyszczenia emitowane przez przemysł chemiczny i Dyrektywa INSPIRE, zmierzająca do porządkowania zagospodarowywanej przestrzeni.

Eugeniusz Pudlis
Echa Leśne

Źródło: materiały pochodzą ze strony Lasów Państwowych (lasy.gov.pl)
Fot: sxc.hu

2 komentarze

  1. radek pisze:

    oby więcej takich inicjatyw 😉

  2. radek pisze:

    zapraszamy na kolejne konferencje

Zostaw komentarz