Obniżenie stopy referencyjnej w Norwegii

Obnizenie-stopy-referencyjnej-w-Norwegii

Bankowa stopa referencyjna najniżej w historii

Norweski Bank Centralny (Norges Bank) podjął decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej z poziomu 1,25% do 1,00%. W efekcie, podstawowa stopa procentowa norweskiego systemu bankowego znalazła się na najniższym historycznie poziomie.

Głównym powodem obniżenia kosztu pozyskania pieniądza była utrzymująca się na niższym od oczekiwanego poziomie aktywność norweskiej gospodarki, skutkująca wyższą stopą bezrobocia, umiarkowanie niskim przyrostem wynagrodzeń oraz rosnącymi obawami sektora przedsiębiorstw przed słabym drugim półroczem.

Dodatkowym czynnikiem, który miał wpływ na decyzję o obniżeniu referencyjnej stopy procentowej, były dane o inflacji. Wskazują one bowiem na wyraźnie wolniejszy przyrost cen w gospodarce pomimo działającego proinflacyjnie spadku wartości norweskiej korony (NOK).

Zgodnie z komunikatem banku prawdopodobnym jest scenariusz kolejnych obniżek stóp w IV kw. 2015 r. Zależeć one będą jednak od poziomu aktywności norweskiej gospodarki, a także tempa przyrostu cen nieruchomości, które nadal stanowią duże zagrożenie dla stabilności norweskiego rynku nieruchomości.

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: oslo.trade.gov.pl

Zostaw komentarz