Polsko-Norweska wymiana handlowa – spadek

Polsko-Norweska-wymiana-handlowa-spadek

Polsko-Norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-kwiecień 2015

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w pierwszych czterech miesiącach 2015 r. wzrósł o 4,7% i wyniósł 56,842 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 0,4% do poziomu 54,792 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 2,050 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-kwiecień 2015 r. spadła w skali roku o 23,2%, osiągając poziom 1,267 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 36,0% do 0,670 mld EUR, podczas gdy import spadł o 1,0% do 0,597 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,074 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 33,0%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 56,5% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 17,2%) – kod CN XV – spadek o 35,6% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 13,2%) – kod CN XVI – spadek o 15,3%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 35,0%) – kod CN I – spadek wartości importu o 4,6% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 23,1%) – kod CN XV – przyrost o 17,6%,

– Produkty mineralne (udział 11,2%) – kod CN XVII – wzrost wartości eksportu o 235,4% r/r.

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: oslo.trade.gov.pl

Zostaw komentarz