All posts tagged czynnośći notarialne Norwegia

  • Czynności notarialne w Norwegii

    Poświadczenie własnoręczności podpisu, udzielenie pełnomocnictwa   Osoby przebywające w Norwegii, które chcą poświadczyć własnoręczność podpisu…