All posts tagged digitalizacja

  • Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego

    Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG Projekt: Kulturowe dziedzictwo Konserwacja i…