All posts tagged Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  • Arbeidstilsynet

    Arbeidstilsynet – Państwowa Inspekcja Pracy

    Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet ) to organ podlegający Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym…