All posts tagged NIK

  • Czy udało się rozwiązać problem dzikich wysypisk

    Problem z odpadami komunalnymi Wprowadzony dwa lata temu nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nie doprowadził…