All posts tagged Norges Bank

  • Obnizenie-stopy-referencyjnej-w-Norwegii

    Obniżenie stopy referencyjnej w Norwegii

    Bankowa stopa referencyjna najniżej w historii Norweski Bank Centralny (Norges Bank) podjął decyzję o obniżeniu…