All posts tagged Norwegowie

  • Norwegowie studiują w Polsce

    Norwegowie trzecią najliczniejszą grupą obcokrajowców na polskich uczelniach W roku akademickim 2013/2014 kształci się w…