All posts tagged szkolenie kadry

  • Doskonalenie zawodowe kadry stołecznej policji – fundusze norweskie

    Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG   Projekt: Rozwój zasobów ludzkich…