Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-czerwiec 2015 r.

Wartosc-obrotow-handlowych-miedzy-Polska-a-Norwegia-w-okresie-styczen-czerwiec-2015-r

Polsko-norweska wymiana handlowa w okresie styczeń-czerwiec 2015

 

Według wstępnych danych GUS eksport Polski ogółem w pierwszym półroczu 2015 r. wzrósł o 6,7% i wyniósł 87,175 mld EUR. W tym samym okresie import wzrósł o 1,9% do poziomu 84,298 mld EUR. Tym samym bilans w handlu zagranicznym Polski w skali roku wyniósł 2,877 mld EUR.

Wartość obrotów handlowych między Polską a Norwegią w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. spadła w skali roku o 22,3%, osiągając poziom 2,082 mld EUR. Polski eksport do Norwegii spadł w analizowanym okresie o 28,5% do 1,176 mld EUR, podczas gdy import spadł o 12,4% do 0,906 mld EUR. W efekcie tego, bilans w handlu między Polską a Norwegią wyniósł 0,270 mld EUR.

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w eksporcie ogółem odnotowano:

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 41,9%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 43,7% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 14,7%) – kod CN XV – spadek o 28,4% r/r,

– Urządzenia mechanicznie i elektryczne; do rejestracji i odbioru dźwięku (udział 11,6%) – kod CN XVI – spadek o 7,8%,

Wśród głównych grup towarowych posiadających największy udział w imporcie ogółem odnotowano:

– Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego (udział 34,1%) – kod CN I – spadek wartości importu o 2,4% r/r,

– Wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych (udział 22,6%) – kod CN XV – przyrost o 11,6%,

– Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdział. urządzenia (udział 15,0%) – kod CN XVII – spadek wartości eksportu o 60,5% r/r,

Źródło: oslo.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz