Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego

Projekty, które zostały zrealizowane z funduszy norweskich i funduszy EOG

Projekt: Kulturowe dziedzictwo

Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

W Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu znajduje się jeden z najcenniejszych zbiorów starodruków w Polsce, czyli wydawnictw opublikowanych do XVIII wieku. Projekt obejmował konserwację i digitalizację wybranych starodruków.

Digitalizacja pozwoliła na przeniesienie starodruków na skany i mikrofilmy. Oryginały zostały wyłączone z obiegu czytelniczego i są przechowywanie w odpowiednich, magazynowych warunkach. Skany i mikrofilmy są udostępniane w czytelni oraz w Internecie – na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Realizacja projektu przyczyniła się do zapobiegnia dalszemu niszczeniu starodruków oraz umożliwiła łatwiejszy dostęp do zbiorów dla większego grona czytelników. Upowszechnienie cennych materiałów ma duże znaczenie w kształtowaniu świadomości historycznej i zwiększaniu zainteresowania oraz wiedzy na temat dawnej kultury polskiej. Projekt wpisuje się również w tworzenie bogatej oferty kulturalnej i promocyjnej Wrocławia i Dolnego Śląska.

Fot: eog.gov.pl
Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)

Zostaw komentarz