Arbeidstilsynet – Państwowa Inspekcja Pracy

Arbeidstilsynet

Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet ) to organ podlegający Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym zadaniem jest nadzór nad tym, czy Kodeks Pracy jest przestrzegany przez norweskie przedsiębiorstwa. Wg Prawa o Obcokrajowcach, zobowiązany jest również do kontroli warunków pracy i płac zagranicznych pracowników.

Głównym założeniem zaś jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla każdego człowieka. Jednym z podstawowych zadań jest również badanie wypadków mających miejsce w zakładach pracy.

Najistotniejszym obowiązkiem organizacji jest pomoc i wsparcie dla pracowników. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mają za zadanie nadzorować przestrzeganie przepisów w zakładach pracy na terenie całego kraju. W przypadku wszelkich niedogodności, mają oni prawo nakazać odpowiednich zmian, bądź też wstrzymać pracę przedsiębiorstwa. Z wszelkim pytaniami i wątpliwościami można zgłaszać się właśnie do nich. Należy wspomnieć, że inspektorzy mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wobec Twojego pracodawcy, tak więc nie należy się obawiać prosić o pomoc.

Jednostka nadrzędna Państwowej Inspekcji Pracy to  Direktoratet for arbeidstilsynet, mająca pod sobą siedem oddziałów regionalnych z podlegającymi im urzędami rozsianymi po całym kraju.

Fot: sxc.hu

Polecamy artykuły:

Usprawnienie procedur i modernizacja polskich sądów przez norweskie fundusze (VIDEO)

Państwowa Inspekcja Pracy po polsku

Zostaw komentarz