Publiczna służba zdrowia w Polsce

Publiczna-sluzba-zdrowia-w-polsce

Zdrowie

 

W Polsce można leczyć się w publicznej służbie zdrowia (bezpłatnie) lub prywatnie (należy wtedy zapłacić za świadczenia opieki zdrowotnej).

Chcąc bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, należy ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) – co to jest NFZ? Dzięki ubezpieczeniu w NFZ można również korzystać z usług prywatnych placówek medycznych, jednak taka placówka musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wszystkie osoby zatrudnione w Polsce, w tym także cudzoziemcy, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że co miesiąc z ich pensji odprowadza się składkę do NFZ (robi to z reguły pracodawca). Po dokonaniu odpowiedniej rejestracji w NFZ ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

Jeśli osoba (w tym cudzoziemiec) nie jest ubezpieczona w NFZ, może korzystać z opieki zdrowotnej, ale tylko odpłatnie. Jeśli osoba ta posiada polisę ubezpieczeniową wykupioną w prywatnej firmie, za korzystanie z opieki zdrowotnej płaci ta firma ubezpieczeniowa. W wielu prywatnych placówkach medycznych można wykupić tzw. abonament, czyli co miesiąc płaci się placówce określoną kwotę, za którą otrzymuje się pakiet określonych usług medycznych. Ceny różnią się w zależności od placówki, a także usług, jakie można wykupić. Szczegółowe informacje można uzyskać w poszczególnych prywatnych firmach ubezpieczeniowych.

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wizy nie mogą co do zasady korzystać nieodpłatnie z publicznej służby zdrowia w Polsce.

Obywatele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Rosji, Serbii i Tunezji mają prawo do korzystania z niektórych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie umów, jakie ich państwa zawarły z Polską. Umowy dotyczą tylko określonych świadczeń lub tylko określonych grup cudzoziemców. Aby dowiedzieć się więcej, należy skonsultować się ze swoją ambasadą lub konsulatem.

Obywatele Rosji przebywający czasowo w Polsce mają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w razie nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków, do czasu kiedy stan pacjenta pozwoli na transport do jego kraju pochodzenia.

 

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz