Wybitny Polak w Norwegii – konkurs

Wybitny-Polak-w-Norwegii

Konkurs „Wybitny Polak” w Norwegii. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

Rusza szósta edycja konkursu “Wybitny Polak” w Norwegii. Kandydatów do tytułu „Wybitnego Polaka” można zgłaszać do 4 kwietnia 2016 r.

Konkurs „Wybitny Polak” jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Norweską edycję organizuje Polsko-Norweskie Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów – UCI .

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć wybitnych osobowości polskiego pochodzenia, które odniosły sukces za granicą.

Tytuł „Wybitnego Polaka” może być przyznany w 5 kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość oraz „Młody Polak”.

BIZNES: kandydatami mogą być osoby prowadzące udokumentowaną działalność gospodarczą, które osiągnęły znaczne sukcesy i pozycję w swojej dziedzinie.

KULTURA: kandydatami mogą być zarówno osoby tworzące kulturę: kompozytorzy, pisarze, poeci, malarze itp., nawiązujący w swojej twórczości do Polski, jak również osoby działające na rzecz promocji kultury polskiej.

NAUKA: kandydatami mogą być osoby, które prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w placówkach funkcjonujących poza granicami Polski.

OSOBOWOŚĆ: kandydatami mogą być osoby, wyróżniające się aktywnością, zaradnością, inicjatywą, np. w życiu społecznym.

MŁODY POLAK: kandydatami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 roku życia i odniosły sukces w jednej z powyższych kategorii lub, których działalność w sposób pozytywny oddziałuje na lokalną społeczność i przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku Polaków i Polski wśród lokalnej społeczności.

Dla zgłoszenia kandydata konieczne jest  wypełnienie formularza, krótkie uzasadnienie nominacji oraz zebranie 5 podpisów osób popierających kandydaturę. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje, stowarzyszenia i związki polonijne w Norwegii, jak i osoby prywatne.

Formularze zgłoszeniowe oraz inne dokumenty, których złożenie jest wymagane przy dokonywaniu zgłoszeń kandydatów stanowią załączniki do regulaminu konkursu, Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji konkursu „Wybitny Polak”.

Zgłoszenia kandydatów do norweskiej edycji konkursu prosimy przesyłać na adres: uci.org@gmail.com

Termin na zgłaszanie kandydatów:  4 kwietnia 2016 r.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu w Norwegii poznamy 16 kwietnia 2016 r., podczas uroczystej gali w  Oslo Konserthus.

Źródło: Ambasada RP w Oslo (oslo.msz.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Zostaw komentarz