Zawody łazików marsjańskich w Polsce

Zawody-lazikow-marsjanskich-w-Polsce

MG zapowiada zawody łazików marsjańskich w Polsce

 

W wrześniu w Polsce odbędą się: konferencja Space Days Poland oraz zawody European Rover Challenge. Zawody łazików marsjańskich a także spotkania naukowe i biznesowe są ważnym punktem na mapie wydarzeń sektora kosmicznego – informuje wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

Konferencja Space Days Poland oraz druga edycja zawodów European Rover Challenge odbędą się w dniach 3-6 września w województwie świętokrzyskim. „To doskonała okazja do pokazania potencjału kadry inżynierskiej i osiągnięć studentów” – powiedziała Henclewska na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Space Days Poland 2015 to nowe wydarzenie, organizowane przez województwo świętokrzyskie i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości; nawiązuje ono do odbywających się przed laty Dni Technik Satelitarnych oraz spotkań branży kosmicznej organizowanych przez PARP.

To dwa dni konferencji, na którą zostaną zaproszeni przedstawiciele zagranicznych rynków (m.in. z Brazylii, czy USA), zainteresowanych nawiązaniem relacji biznesowych z polskimi firmami sektora kosmicznego. W konferencji wezmą również udział wybrani konstruktorzy łazików studenckich, którzy zachęcą do komercjalizacji swoich dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Przedstawiciele branży kosmicznej będą mieli okazję prezentować swoją ofertę na blisko 800 m kw. powierzchni targowej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 września w Best Western Grand Hotel Kielce. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.spacedays.eu.

„Ministerstwo Gospodarki docenia bardzo duże zaangażowanie w to wydarzenie władz samorządowych woj. świętokrzyskiego oraz Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu. Tego typu inicjatywy mogą być inspiracją do przyszłych działań. Na przykład stworzenia klastra wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych w tym regionie” – zaznaczył wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk.

Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak podkreślała potrzebę integracji branży kosmicznej w Polsce oraz wspierania jej w osiąganiu celów biznesowych, łącząc potencjał polskich firm z kontrahentami zagranicznymi, którzy poszukują innowacyjnych i konkurencyjnych rozwiązań.

„Formuła Space Days Poland jest skierowana zarówno do firm, które są już zaangażowane w prace na rzecz sektora kosmicznego, jak i do firm i instytucji, które chcą dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z działania w tym sektorze gospodarki” – zaznaczyła.

European Rover Challenge 2015 to druga edycja imprezy. W ubiegłym roku odbyła się na terenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci w świętokrzyskim Podzamczu. Wydarzenie przyciągnęło ponad 25 tys. odwiedzających, zaś w konkursie łazików udział wzięło 10 drużyn z czterech kontynentów. Rywalizacji przyglądali się m.in. b. szef NASA Ames, prof. Scott Hubbard czy Robert Zubrin, założyciel The Mars Society.

W tym roku planowane jest poszerzenie formuły zawodów o specjalny tor dla robotów profesjonalnych, służących na co dzień m.in. w służbach mundurowych. Wśród jurorów ERC znajdzie się m.in. szef Działu Robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zawody odbędą się w dniach 5-6 września na terenie Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Więcej informacji o ERC na stronie www.roverchallenge.eu.

„Kontynuacja ERC to sygnał, że wydarzenie zostało dobrze przyjęte zarówno przez publiczność, jak i zespoły studenckie z całego świata. Rekrutacja zawodników ruszyła kilka tygodni temu i mogę zdradzić, że mamy już zarejestrowane pierwsze drużyny z Polski, USA i Kanady. Prowadzimy także rozmowy z firmami i instytucjami, które chcą zaprezentować się podczas wydarzenia, w sekcji przeznaczonej na eksperymenty naukowe oraz pokazy nowych technologii” – powiedział na konferencji Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, organizator wydarzenia.

Zarówno Space Days Poland 2015, jak i European Rover Challenge 2015 są organizowane pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki. Współorganizatorem ERC jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Resort gospodarki jest koordynatorem polskiej aktywności w zakresie rozwoju sektora kosmicznego. Współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną, instytucjami Unii Europejskiej oraz licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi zaangażowanymi w rozwój technologii kosmicznych.

Najważniejsze decyzje wpływające na rozwój polskiego sektora kosmicznego podejmuje Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Kosmicznej w Polsce. W skład zespołu pod przewodnictwem Henclewskiej wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z resortów administracji i cyfryzacji, edukacji, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, obrony, rolnictwa i rozwoju wsi, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, środowiska oraz infrastruktury i rozwoju. Członkiem zespołu jest również wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W listopadzie 2012 r. Polska jako 20 państwo członkowskie przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Dzięki tej akcesji polscy przedsiębiorcy i naukowcy uzyskali możliwość pełnego udziału w projektach realizowanych przez ESA.

Ponad 2 lata funkcjonowania w ESA przyniosły duże zainteresowanie rozwojem współpracy z Polską. Eksperci ESA rekomendowali do realizacji ponad 60 projektów na łączną kwotę ok. 11 mln euro. Ponadto ponad 200 polskich podmiotów (z 48 w listopadzie 2012 r.) zarejestrowało się już na portalu Agencji dla kontraktorów z sektora przemysłowego.

Ponadto Polska uczestniczy w pracach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Satelity będące własnością EUMETSAT-u pozwalają na ciągłe monitorowanie: atmosfery, oceanów oraz powierzchni lądu, dostarczając danych, obrazów i produktów informacyjnych wykorzystywanych przez służby meteorologiczne, hydrologiczne, oceanograficzne oraz instytucje zajmujące się monitorowaniem zmian klimatycznych w naszym kraju.

Jako członek Unii Europejskiej bierzemy udział w realizacji programu Copernicus i Galileo. Ich celem jest z kolei rozbudowa europejskiego niezależnego systemu nawigacji satelitarnej oraz coraz lepszy dostęp do danych z satelitarnej obserwacji Ziemi na temat ochrony środowiska, zmian klimatu i bezpieczeństwa.

 

Źródło: PAP Nauka w Polsce | www.naukawpolsce.pap.pl
Fot: freeimages.com

Zostaw komentarz