Den norske ambassaden i Warszawa

Den-norske-ambassaden-Warszawa

Kunngjøring av studentpraktikantplass ved Den norske ambassaden i Warszawa høsten 2015

 

Den norske ambassaden i Warszawa har ledig studentpraktikantplass høsten 2015. Søknadsfrist er torsdag 2. april 2015, med tiltredelse primo september 2015. Oppholdets varighet er inntil seks måneder.

Målsettingen med praktikantordningen ved utenriksstasjonene er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikanten utføre løpende oppgaver i tilknytning til blant annet kultursamarbeid, informasjonsarbeid, politisk- og økonomisk informasjonsinnhenting og -rapportering, innspill til taleskriving, samt enkelte administrative arbeidsoppgaver.

Det blir lagt vekt på at praktikanten, gjennom orienteringer og løpende veiledning, skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver.

Praktikanten må være under utdanning ved et godkjent lærested http://app.lanekassen.no/lut og ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere. Praktikantplassen er ikke lønnet. Det vil imidlertid bli gitt et stipend til dekning av bo- og levekostnader. Stipendet fastsettes i forhold til UDs gjeldende satser for levekostnader i landet, ca. 7.500 NOK pr. mnd. Praktikanten er selv ansvarlig for utgifter forbundet med reise til og fra Warszawa. Det må fremlegges dokumentasjon på medlemskap i norsk folketrygd før ankomst.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn, herunder politikk og økonomi, samt god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og meget gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk. Det vil bli tillagt vekt om søker har kunnskaper i polsk. Det forutsettes kjennskap til bruk av IKT- og webverktøy. Søkere bør ha interesse for politikk, samfunn og samfunnsøkonomiske forhold. Søkere må legge ved vitnemål og referanser i søknaden.

Søkere må være norske statsborgere.

Søknadsfrist er 2. april 2015, med tiltredelse primo september 2015. Oppholdets varighet er inntil seks måneder. Søknad og CV sendes til emb.warsaw@mfa.no.

Spørsmål om praktikantplassen kan rettes til ambassadesekretær Sylvia Gerbitz ssg@mfa.no, ministerråd Anne Grete Riise agr@mfa.no eller vår nåværende studentpraktikant Natalia Muscher natalia.muscher@mfa.no telefon +48 23 95 24 30.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony amb-norwegia.pl
Fot: amb-norwegia.pl

Zostaw komentarz