Karta Podatkowa w Norwegii / druga klasa podatkowa (VIDEO)


Kartę podatkową otrzymują wszyscy, którzy mieszkają lub pracują na terenie Norwegii do zagranicznego pracodawcy. Wystawia ją Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) (Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych).

Pracownicy otrzymają kartę podatkową z klasą podatkową 1, z tabelą 7150. Tabela ta zawiera już kwotę wolną od podatku (minstefradraget).

Z powodu obniżenia odpisu standardowego oraz wprowadzenia limitu do 40 000 NOK, wszyscy pracownicy otrzymują kartę podatkową bez odpisu standardowego tabelę 7150 (metoda netto, nettometoden). Por. pisma tematyczne (temabrev) nr 5, 12 i 13 zawierające więcej informacji.

W przypadku, gdy pracownicy chcą uzyskać kartę podatkową z tabelą 7350, należy złożyć wniosek o zmianę karty.

W przypadku pracowników zatrudnionych na cały rok istnieje możliwość złożenia  wniosku o wydanie karty podatkowej,  której zaliczki na podatek będą pobierane przez 10,5 miesiąca. Zwolnienie z podatku przypadnie na jeden miesiąc letni oraz połowę grudnia. Tym samym roczna kwota pobranych zaliczek będzie taka sama, niezależnie od ilości miesięcy. Aby otrzymać taką kartę należy złożyć wniosek w tej sprawie w SFU do końca lutego tegoż samego roku.

Poniżej podajemy opis kart podatkowych (kart z tabelami) wystawianych zazwyczaj przez SFU:

Karty z tabelą/tabele podatkowe (trekktabeller)
Klasa 1 Klasa 2

7100

7200

Składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy

7150

7250

Składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 12 miesięcy

7300

7400

10 % odpis standardowy (standardfradrag) (maks 40 000 NOK), składki na ubezpieczenia społeczne (trygdeavgift), pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy

7350

7450

10 % odpis standardowy (standardfradrag) (maks 40 000 NOK), opłata na ubezpieczenie społeczne (trygdeavgift), pobieranie przez 12 miesięcy
Karty podatkowe z niżej podanymi numerami tabel nie są wydawane, ale tabele pobierania zaliczek na podatek dochodowy mogą być stosowane, jeżeli ma miejsce zwolnienie ze składek na norweskie ubezpieczenia społeczne (por. tekst na otrzymanej tabeli podatkowej).

7170

7270

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy

7160

7260

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy

7550

7650

10 % odpis standardowy (maksymalnie 40 000 NOK), zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 10 ½ miesięcy

7500

7600

10 % odpis standardowy (maksymalnie 40 000 NOK), zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, pobieranie zaliczek przez 12 miesięcy

Ubezpieczenie społeczne

Pracownicy niebędący rezydentami w Norwegii i pracujący w norweskiej części szelfu kontynentalnego, objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym na równi z pracownikami pracującymi na lądzie w Norwegii. Składka ubezpieczeniowa wynosi 7,8 % wynagrodzenia brutto.

Wnioski o zwolnienie z członkostwa w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych należy kierować do NAV Utland, postboks 8138 Dep, NO-0033 Oslo, Norwegia, telefon: +47 23 31 13 00.

Zmiana karty podatkowej

Formularz „Zmiana karty podatkowej/Zmiana klasy podatkowej” (Endring av skattekort/Endring av skatteklasse) należy wypełnić w przypadku, gdy nie otrzymano odpowiedniej karty podatkowej. W przypadku, gdy staramy się o zmianę klasy podatkowej również należy skorzystać z powyższego formularza.

Dołączając odpowiednią dokumentację tj. dochodów współmałżonka do zestawienia dochodów, można starać się o przyznanie klasy drugiej.

Człowiek zarabiający poniżej 60 000 NOK/rok oraz posiadający małżonka ma prawo ubiegać się o drugą klasę podatkową. Ta sama sytuacja dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci, one również mają prawo z niej skorzystać. Jest ona wielkim udogodnieniem, gdyż daje mniejszy podatek nawet o 10 000 NOK. Ponadto można je łączyć z każdym rodzajem odliczeń.

Formularze do ściągnięcie: zmiana karty podatkowej / zmiana klasy podatkowej

Fot: sxc.hu

Zostaw komentarz